Rotterdam
Sinds 28 december 2006 is stadshartrotterdam.nl live \
De Vreemdeling 1 Paul Cox Monument voor Pierre Bayle

tekst inzet teksthuis bij de R.K. Begraafplaats St. Laurentius in Crooswijk: `dat de atheisten oock wel tot verwonderens toe deugdelyck geleeft hebben`

andere teksten uit de tentoonstelling:

Dat duizenden wonderen (..) worden veroorzaakt door natuurlijke oorzaken. Strekking citaat Bayle (CBK Rotterdam 2007)
Bayle collage van uitspraken over deugdzaamheid, geloof, heidendom, atheïsme en samenleven (CBK Rotterdam 2007)


Bouwplaat van het teksthuis door Lodewijk Thijssen:
Lod. Thijssen bouwplaat teksthuis Baylemonument Cox (CBK  Rotterdam 2007)

Ontwerp Pierre Baylecollege en de salon De Lantaern:
Paul Cox ontwerp naam Pierre Baylecollege (CBK Rotterdam 2007)

Pierre Bayle "banner" geglazuurde tegels:
Paul Cox naamtableau Pierre Bayle (CBK Rotterdam 2007) foto: Frank Biesta