Rotterdam
Sinds 28 december 2006 is stadshartrotterdam.nl live \
Anno Rotterdam

Pagina in aanbouw

Anno Rotterdam De geschiedenis van de toekomst dec 2009ANNO Rotterdam is een project van gemeente Rotterdam in samenwerking met Gemeentearchief, BOOR en Historisch Museum Rotterdam, dS+V/Monumenten en het Erasmushuis. Verhalen over vroeger, plattegronden, foto’s van gebouwen van voor en na het
bombardement, archeologische opgravingen: ANNO Rotterdam vertelt het fascinerende
verhaal van de ontwikkeling van de stad.


 
opening

In de kerstvakantie van 2009 vond de buitentexpo
"Anno Rotterdam, de geschiedenis van de toekomst"
 plaats. Deze buitenexpo is vormgegeven door het kunstenaarsechtpaar Traast+Gruson.

Pionnen bij het stadspodium tijdens de opening op woensdagavond 23 december 2009
... kijk, hier staat ik hand in hand, harde kaas, api trots op di belanda, niet dan?
now dan, want mi lobi roffadam & deze stitti is mi spanga...

Tijdens de openingsperformance op woensdagavond 23 december droeg de dichter des vaderlands Ramsey Nasr het gedicht Mi have een droom Rotterdam 2059 voor.


Anno Rdam 2009
expo in beeld


Anno Rotterdam  2009 Reclamebord

2009 AR 003 kl Pion Hoogstraat